ووشو

شهربانو منصوریان در بیمارستان بستری شد

شهربانو منصوریان در بیمارستان بستری شد

دارنده پنج مدال ووشو جهان به دلیل ناراحتی و درد در ناحیه شکم در بیمارستان بستری شد.

10 خرداد 1400
سرانجام مسابقات تالوی قهرمانی دانشجویان کشور با شناخت نفرات برتر

سرانجام مسابقات تالوی قهرمانی دانشجویان کشور با شناخت نفرات برتر

مسابقات مجازی تالوی قهرمانی دانشجویان کشور در دو بخش دختران و پسران با معرفی نفرات برتر به انتها رسید.

4 فروردین 1400
نایب قهرمانی جوانان ووشوی ایران در آسیا

نایب قهرمانی جوانان ووشوی ایران در آسیا

تیم ووشوی جوانان ایران به مقام نایب قهرمانی رقابت های قهرمانی آسیا در کره جنوبی دست یافت.

3 اسفند 1398