فراخوان مسابقه ملی طراحی کتابخانه عشایری منتشر شد

به گزارش تعطیلات رو، به گزارش خبرنگاران ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است و کتاب خوانی یکی ارزش های عظیم هر جامعه است. جامعه ایران با گوناگونی وسیعی که در الگوهای زندگی دارد، نیازمند الگوهای مختلف بسط کتاب خوانی است. بیش از 1.5 درصد جمعیت ایران را عشایر می سازند؛ مردمانی سخت کوش و قانع که در الگوی زیستی تنگاتنگی با طبیعت و بوم ایران هستند. اگرچه بسیاری از مشاهیر و مفاخر علم و ادب و هنر ایرانی از جامعه عشایری هستند، اما زیرساخت های فرهنگی و خدمات عمومی آن طور که برای شهرها و روستاها تعریف معین دارد، در جامعه عشایری هنوز جای توسعه بسیار دارد. نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با مشارکت فب لب ایران، در نظر دارد طراحی کتابخانه ای قابل حمل برای خدمات رسانی به مردم شریف عشایر کشور را به وسیله برگزاری یک مسابقه ملی به انجام برساند.

فراخوان مسابقه ملی طراحی کتابخانه عشایری منتشر شد

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی جلد کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

موضوع مسابقه

نهاد کتابخانه های عمومی کشور، که متولی ساخت، تجهیز، بازسازی، توسعه کتابخانه های عمومی و مدیریت و نظارت بر اداره آن هاست، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، با هدف برآوردن احتیاج اطلاعاتی، علمی، آموزشی و فرهنگی جامعه ایرانی به ارائه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی می پردازد. این نهاد در حال حاضر از شبکه 3525 کتابخانه عمومی که شامل 2634 کتابخانه نهادی، 867 کتابخانه مشارکتی، 24 کتابخانه مستقل برخوردار است که به بیش از 9 میلیون کاربر و 2 میلیون عضو خدمات ارائه می نماید.

کتابخانه های امروز متناسب با تغییرات وسیعی که در تعاملات فرهنگی جامعه شکل گرفته است، دیگر تنها فضاهایی برای امانت یا مطالعه کتب نیستند؛ نگاهی که امروز به مفهوم کتاب خانه است آن را نوعی پیش ران فرهنگی جامعه می بیند که پیرامون کتاب -به عنوان اصیل ترین و بنیادی ترین تجسم فرهنگ و دانش- شکل می گیرد. کتابخانه ها امروز مراکز خلاق فرهنگی هستند که روی دادهای مختلف فرهنگی، تعاملات ادبی و دانشی و نیز موضوعات جدید فرهنگ و رسانه را در کنار فعالیت سنتی خود دنبال می کنند و این نگاه کلان اگرچه با تجربه کالبدی امروز کم تر ممکن است، اما در خصوص کتابخانه های سیار نیز وجود دارد.

نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منظور توسعه کتابخوانی در جوامع روستایی و عشایری برنامه های ویژه ای دارد. از جمله این برنامه ها طعم کتاب با عشایر، طرح سفیران کتاب با هدف دسترسی آسان به منابع کتابخانه ای و ترویجی کتاب خوانی در جامعه عشایری و راه اندازی کتاب خانه سیار و ارائه خدمت به جامعه روستایی و عشایری که مورد استقبال بسیاری نیز تا به امروز قرار گرفته و زمینه ساز تجربه فرهنگی مناسب نیز شده است.

یکی از اولویت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در دسترس کردن امکانات کتابخانه ای برای جوامع عشایری با شیوه مداوم یا فصلی زیست مبتنی بر کوچ در گستره ایران زمین است. بر اساس نتایج آخرین سرشماری اجتماعی-اقتصادی عشایر کوچنده، تعداد 1186398 نفر جمعیت عشایری در قالب 212772 خانوار، 104 ایل، 552 طایفه مستقل، 19840 کوچک ترین رده ایلی در 30 استان کشور استقرار دارند. آنالیز شرایط جمعیت عشایر کشور از سال 1245 شمسی تا آخرین سرشماری، نشانگر کاهش نسبت جمعیت عشایر در مقایسه با جمعیت کل کشور از حدود 38.6 درصد به 1.68 درصد است. این میزان، هر چند حاکی از گزینش یکجانشینی و زیست متفاوت عشایر است، در عین حال بر پشتوانه فرهنگی جمعیتی بزرگ ایران دلالت دارد و نیز چیزی از ضرورت تمهید و ارائه خدمات مناسب به اجتماعات کوچنده یا محله های اسکان عشایر نمی کاهد.

پرداخت به جمعیت عشایری کشور یکی ماموریت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که احتیاجمند تجهیرات کتابخانه ای خاص با تناسب کامل با ماهیت کوچندگی عشایر می باشد. برای دست یابی به این نوع کتابخانه های سیار، نهاد کتابخانه های عمومی کشور در صدد برگزاری مسابقه طراحی می باشد. مسابقه در پی بازتعریف کالبد کتابخانه های سیار با تمرکز بر پاسخ به احتیاج کارکردی و فرهنگی جامعه عشایر و برنامه ها و خدمات ویژه کتابخانه ای جامعه عشایری است.

هدف و معیارهای مسابقه

کتابخانه های سیار، که در حال حاضر در قالب اتوبوس های کارنموده و فضاسازی شده یا کانکس های موقت تعریف می شوند، تنها جواب کارکردی عملیات امانت کتاب را می دهند و از حیث فرهنگی نیز هویت نامتجانسی با فرهنگ و فضای زندگی عشایر دارند. براساس نگاه کلانی که تعریف کتابخانه را متفاوت نموده است و به جز عملیات سنتی کتابخانه ای، انتظارات وسیع فرهنگی و کارکردی نیز از آن دارد، بازتعریف کتابخانه های سیار نیز در کنار چالش های موجود باید به پاسخ هایی جدید در تعامل کتابخانه و بستر، کتابخانه و جامعه عشایری و نیز کتابخانه و نقش فرهنگی جدیدی که پذیرفته است رهنمون باشد. در کنار نقش های مرسوم کتابخانه ای، نقش کتابخانه های سیار به عنوان عامل تحقق دولت الکترونیک در بستر زندگی عشایر کشور یکی دیگر از کارنمودهای این کتابخانه ها است. همچنین امکانات ارائه محتوای آموزشی نظیر تخته و امکانات چند رسانه ای از جمله نمایش فیلم و تصویر در نمایشگر یا پرده نمایش و ویدئو پروژکتور برای گروه های سنی، فضا و امکاناتی برای تسهیل سوادآموزی برای نوسوادن و کم سوادن و بهبود اوقات فراغت همه اقشار به خصوص بچه ها به وسیله برگزاری رویدادهای فرهنگی مختلف از احتیاجهای طرح است.

بر این اساس، هدف از برگزاری این مسابقه، مشارکت اهالی طراحی، هنر و فرهنگ به خصوص طراحان معماری، طراحان صنعتی، فعالان فرهنگی عرصه کتاب و فعالان فرهنگی حوزه عشایری برای بسط دامنه پاسخ های ممکن به این سوال است: یک کتابخانه سیار عشایری که بخواهد به عنوان یک مرکز فرهنگی موقت عشایری و به صورت مداوم در ارتباط با آن جامعه باشد، چه کالبدی دارد؟ به این ترتیب محورهای زیر از شاخص ترین اهداف برگزاری مسابقه و موضوعات مورد توجه در داوری آن هستند:

توجه به اقلیم، بستر و بوم طبیعی زندگی عشایر

توجه به گوناگونی ایلات ایران، ارزش ها، هنرها و زیبایی شناسی آن ها

توجه به نقش فرهنگ ساز کالبدی کتابخانه و ارزش هایی که می تواند در بستر خود بیافریند

توجه توامان به تکنیک های ساختی، فناورانه و نوین

توجه به ویژگی های کاربردی و استفاده آسان

رعایت اصل صرفه جویی و هزینه کرد بهینه در ساخت

ضوابط طراحی

مسابقه به صورت طراحی کانسپت و الگوی اجرایی و ساخت پذیری یک واحد کتابخانه قابل حمل عشایری است.

کتابخانه قابل حمل عشایری، یک واحد ساختی کوچک مقیاس است که ضروری است حجم 2500 تا 4000 نسخه کتاب و اقلام فرهنگی را در خود جا دهد. این واحد باید بتواند با وسائل نقلیه موجود و بدون چالش خاصی حمل شود و در نواحی مختلف زندگی عشایری پیاده سازی موقت شود (لازم نیست از یک جاده قابل عبور و مرور به فاصله زیادی خارج شود). فراخور رفتارهای فرهنگی مورد نظر این کالبد باید بتواند در پیرامون خود مساحتی مابین 40 تا 60 مترمربع را فضاسازی و قابل بهره برداری موقت کند. همچنین امکانات ارائه محتوای آموزشی نظیر تخته و امکانات چند رسانه ای از جمله نمایش فیلم و تصویر در نمایشگر یا پرده نمایش و ویدئو پروژکتور برای گروه های سنی مختلف از احتیاجهای طرح است. تجهیزات رایانه ای جهت خدمات دولت الکترونیک برای عشایر نیز از دیگر احتیاجهای طرح می باشد.

به این ترتیب معیارهای اصلی طراحی عبارتند از:

نوآوری در طراحی و ساخت پذیری

قابل حمل بودن با وسائل نقلیه مرسوم

امکان حمل و نگه داری 2500 تا 4000 کتاب و اقلام فرهنگی

طراحی درست مکانیزم احتمالی باز و بسته شوندگی طرح

فضاسازی کالبدی و پیرامونی 40 تا 60 مترمربعی

امکانات چندرسانه ای

امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک

قالب ارائه

قالب ارائه آثار به صورت شیت بندی و سند دیجیتالی در سایزی با ارتفاع A3 (42 سانتی متر) و طول نامحدود سند است که در فرم مخصوص مسابقه بارگذاری خواهد شد. هرگونه اسناد تکمیلی در قالب ویدئو، تور مجازی، ماکت و یا اسناد دیگر نیز در کنار سند اصلی مسابقه قابل دریافت می باشد و از امتیاز اضافه در داوری برخوردار خواهد بود. طبعا ارسال آثار فیزیکی با هماهنگی دبیرخانه و به آدرس ارائه شده از دبیرخانه بر عهده شرکت کننده است.

چگونگی برگزاری مسابقه

مسابقه طراحی کتابخانه قابل حمل عشایری، در یک مرحله و به صورت آزاد و در سطح ملی برگزار خواهد شد. داوطلبان شرکت در مسابقه می بایست پس از ثبت نام، در مهلت مشخص شده طرح های خود را تهیه و در فرم مخصوص ارائه شده توسط دبیرخانه به صورت آنلاین بارگذاری کنند. طرح های عرضه شده طبق ضوابط مسابقه، داوری خواهد شد و نتایج آن طبق تقویم به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

شرکت در مسابقه برای عموم طراحان و سازندگان حرفه ای، دانش جویان و دانش گاهیان، فعالان طراحی و ساخت و فعالان فرهنگی آزاد خواهد بود. هیچ محدودیتی برای شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی و شرکتی وجود ندارد. هم چنین محدودیتی در ارائه چند طرح توسط یک گروه یا شرکت کننده نخواهد بود و ضروری است به ازای هر طرح ثبت نام مستقلی صورت گیرد. در صورت شرکت در قالب گروه یا شرکت، ضروری است فردی به عنوان کننده برای کلیه مکاتبات و ابلاغات بعدی معرفی شود.

ثبت نام در مسابقه

ثبت نام در مسابقه، رایگان و برای تمام علاقه مندان آزاد خواهد بود. ثبت نام به وسیله درگاه مجازی ثبت نام مسابقه، قابل دست یابی به نشانی fablab.ir/ketabashayer خواهد بود. کلیه اطلاع رسانی ها علاوه بر انتشار به وسیله فضای مجازی، به صورت اختصاصی نیز براساس اطلاعات ثبت شده از شرکت کنندگان به صورت رایانامه نیز در اختیار آن ها قرار می گیرد.

قوانین مسابقه

ضروری است شرکت کنندگان تمامی مدارک طراحی خود را مطابق دستورالعمل مسابقه، آماده و در قالب فرم آنلاین ثبت اثر در مسابقه طراحی کتابخانه عشایری بارگذاری کنند.

در صورت عدم رعایت قوانین مربوط به حقوق معنوی و محرز شدن وجود کپی برداری عینی و کلان از طرح های دیگر در طرح های برگزیده، هیأت برگزارکننده، می تواند علاوه بر درخواست بازگشت جایزه از برگزیدگان، به دریافت خسارت نیز اقدام کند.

مالکیت معنوی طرح های برگزیده پس از مسابقه در اختیار برگزار کننده خواهد بود.

هیات برگزار کننده برای عقد قرارداد و انجام مراحل بعدی طراحی با طرح های برگزیده تعهدی ندارد و ممکن است از بین کلیه طرح ها، با گروه یا گروه هایی از شرکت کنندگان برای ادامه فرآیند طراحی و ساخت اقدام به عقد قرارداد کند.

هیئت داوران

هیئت داوران مسابقه ترکیبی از اساتید دانشگاهی و طراحان معماری و طراحی صنعتی است. ترکیب هیئت داوران به توضیح زیر خواهد بود:

دکتر حامد مظاهریان | داور محترم مسابقه طراحی کتابخانه عشایری فب لب ایران

دکتر حامد مظاهریان

دانشیار معماری دانشگاه تهران

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهردار تهران

مهندس محمدرضا قدوسی | داور محترم مسابقه طراحی کتابخانه عشایری فب لب ایران

مهندس محمدرضا قدوسی

طراح حرفه ای و کارشناس ارشد معماری

دارنده عنوان جوایز متعدد معماری

دکتر فاطمه فهیم نیا | داور محترم مسابقه طراحی کتابخانه عشایری فب لب ایران

دکتر فاطمه فهیم نیا

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

کننده نهاد کتابخانه های عمومی کشور

مهندس مهدی مومنی | داور محترم مسابقه طراحی کتابخانه عشایری فب لب ایران

مهندس مهدی مومنی

طراح حرفه ای و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

دارنده عنوان جوایز متعدد طراحی

دکتر زهیر متکی | داور محترم مسابقه طراحی کتابخانه عشایری فب لب ایران

دکتر زهیر متکی

استادیارمعماری دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

مسئول هماهنگی های بین المللی دانشکده معماری و شهرسازی

جوایز مسابقه

انتخاب طرح های برتر و رتبه بندی آن ها زیر نظر هیئت داوران مسابقه انجام خواهد شد. از میان طرح های رسیده به دبیرخانه مسابقه، حداکثر 8 طرح برگزیده و رتبه بندی خواهد شد و جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت. این جوایز به ترتیب رتبه به توضیح زیر است:

طرح برگزیده اول 25 میلیون تومان + تقدیر + حمایت از ساخت نمونک اولیه

طرح برگزیده دوم 15 میلیون تومان + تقدیر + حمایت از ساخت نمونک اولیه

طرح برگزیده سوم 10 میلیون تومان + تقدیر + حمایت از ساخت نمونک اولیه

طرح برگزیده چهارم تا هشتم 1 میلیون تومان + تقدیر

تقویم مسابقه

تاریخ های مهم برگزاری مسابقه به توضیح زیر است:

مهلت ثبت نام: 24 اردیبهشت 1400

مهلت ارسال آثار: 31 اردیبهشت 1400

اعلان نتایج در پایگاه اطلاع رسانی: 15 خرداد 1400

مراسم اعلان نتایج و اهدای جوایز: 23-31 خرداد 1400

دبیرخانه

دبیری علمی و اجرایی مسابقه، بر عهده فب لب ایران است و دبیرخانه مسابقه در محل کارخانه هنر، طراحی و ساخت (فب فکتوری) واقع خواهد بود.

آدرس دبیرخانه: تهران، میدان تیموری، بلوار اکبری، ابتدای خیابان قاسمی، کارخانه هنر، طراحی و ساخت

تلفن دبیرخانه: 40774767(021)

ایمیل دبیرخانه: [email protected]

ثبت نام الکترونیکی:

fablab.ir/ketebashayer

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 28 فروردین 1400 بروزرسانی: 28 فروردین 1400 گردآورنده: tatilatro.ir شناسه مطلب: 1631

به "فراخوان مسابقه ملی طراحی کتابخانه عشایری منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فراخوان مسابقه ملی طراحی کتابخانه عشایری منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید