فناوری های نوین باید در خدمت پایداری بنگاه ها باشد

به گزارش تعطیلات رو، چهارمین روز از سومین رویداد مشاوره به کسب وکارها که به همت معاونت کسب وکار اتاق ایران برگزار گردید. این نشست به موضوع پایداری و ادامه راستا کسب وکار بنگاه های مالی کوچک و میانه در شرایط فعلی اختصاص داشت؛ در این نشست مهران سوادکوهی، مهدی عرب زاده یکتا و مسعود ظهرابی سخنرانی کردند. محور اصلی سخنرانی حکمرانی دیجیتال، پیش احتیاج مدل کسب وکارهای نوآورانه، جایگاه سرویس های ناب و چابک در مدل های کسب وکارهای مبتنی بر فناوری و اقتصاد باز و مدل های کسب وکار بود.

فناوری های نوین باید در خدمت پایداری بنگاه ها باشد

در ابتدای نشست عنوان شد: اگر شرکت ها بخواهند از اقتصاد دانش بنیان برخوردار شوند، ناگزیر هستند از این فرصت ها بهره گیرند؛ مفاهیم در جهانی نو تغییر نموده و احتیاجمند تفکرات نو هستیم. تجارت سنتی جای خود را به تجارت الکترونیکی داده و مفاهیم کالا و پول تغییر نموده است.

استراتژی دیجیتال در صنعت مالی و بانکداری

در ادامه نشست مدل های کسب وکاری فناوری مالی و نمونه های پیروز عنوان اولین گزارشی بود که مهران باوند سوادکوهی ارائه کرد: اقتصاد دیجیتالی عبارت است از شبکه ای جهانی از اقتصاد و فعالیت های اجتماعی که به وسیله ارتباطاتی مانند اینترنت، موبایل و شبکه ها امکان پذیر انجام می گردد.

او ادامه داد: شبکه سازی دیجیتالی و زیرساخت های ارتباطی بستری جهانی فراهم می نماید که در آن افراد و سازمان ها با تجهیز راهبردها، به برقراری ارتباط، همکاری و جستجوی اطلاعات می پردازند.

او درباره شاخص سهولت کسب وکارها اشاره نمود: در سال 2008 کمیتهٔ اهدانمایندگان یاری های مالی توسعهٔ کسب وکارها (DCED) محیط کسب وکار را به صورت مجموعه ای از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر فعالیت های کسب وکارها تعریف کرد. هدفش کاهش هزینه ها و ریسک های فعالیت های تجاری به وسیله بهبود سیاست های دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت نمایندگان بازار است.

باوند سوادکوهی ادامه داد: معیار سهولت انجام پروژه های کسب وکار بانک جهانی هزینهٔ انجام کسب وکار و کیفیت مقررات و نهادهای تأثیرگذار بر محیط کسب وکار را ارزیابی می نماید. محیط کسب وکار یکی از پیش شرط های لازم برای رشد مالی و کاهش فقر به شمار میرود.

در ادامه نشست او درباره تحول دیجیتال گفت: کسب وکار دیجیتال، کاربردی از فناوری جهت ساخت مدل های عملیاتی نو، روندها، نرم افزارها و سیستم هایی است که همگرایی بیشتر بین مردم، کسب وکارها و سایر ذینفعان را ایجاد می نماید. این پیشرفت ها فرصت های خدمات و فراوری نوی را ایجاد می نماید. بعلاوه باعث تحول در عملیات تجاری، افزایش توان شرکت ها برای عایدی بیشتر، مزایای رقابتی و دستیابی به کارایی بیشتر می گردد.

او با اشاره به انقلاب چهارم صنعتی به روینمودهای بانکداری نوین اشاره نمود و از انواع استراتژی های دیجیتال یعنی استراتژی تهاجمی و تدافعی گفت.

باوند سوادکوهی درباره ابعاد استراتژی دیجیتال در صنعت مالی و بانکداری گفت و آن را یکی از نمونه های پیروز توجه به فناوری های مالی نوین دانست.

به گفته باوند سوادکوهی توسعه کسب وکار در اقتصاد بیمار امکان پذیر نیست و باید حاکمیت در این زمینه سهولت هایی ایجاد کند. تحول دیجیتال و تکنولوژی های نو می تواند این فلسفه را تغییر دهد و این فرصتی برای کسب وکارها است.

حکمرانی دیجیتال و الزامات آن

بعد از آن مهدی عرب زاده یکتا درباره حکمرانی دیجیتال پیش احتیاج مدل های کسب وکار نوآورانه گفت. تحول دیجیتال بدون ساختار حکمرانی دیجیتال بی معنی است؟

عرب زاده یکتا درباره نسل های بنادر از CARGO، بنادر لجستیکی، بنادر مبتنی بر گردش کالا و خدمات SCM و بنادر مبتنی بر زیرساخت های دولت الکترونیک و بنادر مشتری محور گفت.

او توضیح داد: یکی از دلایل ایجاد این نقاط کور که جهت تحول دیجیتال را شفاف و میسر نمی سازد، مربوط به عدم شکل گیری ساختار حکمرانی دیجیتال در سازمان هاست: این مسئله مسبب ایجاد بسیاری از مسائل جدی در جهت مهاجرت و تحقق تحول دیجیتال است.

عرب زاده یکتا توضیح داد: مسائلی که سازمان ها تا قبل از این بدین شیوه با آن ها روبرو نشده بودند مواردی چون: عدم پاسخگویی سریع تیم ها در جهت مهاجرت تحول دیجیتال، عدم وضوح نقش ها و مسئولیت ها، عدم توانایی در تصمیم گیری مناسب و قاطع و حتی عدم اطمینان به اتفاقات و رخدادهایی که در سازمان در شرف ایجاد و اعمال است. در این حالت، می بینیم که نه تنها مسائل حل نشده، بلکه مسائل نوین دیگری هم که قبل تر نبوده اضافه شده؛ در این حالت پروژه های تحول دیجیتال را بایستی پروژه های اخلال گر دیجیتال نامید زمان بازنگری فرارسیده است؟

او تاکید نمود: امروز ضمن ایجاد فرصت کاوشگری، زمان درک درست از تحولات دیجیتالی است. دیجیتالی بودن به معنای توانایی متفاوت تماشا، متفاوت اندیشیدن و انجام متفاوت کارها است. آینده دیجیتالی، نویدهای بزرگی را به ما می دهد، نویدهایی از انجام سریع تر و بهتر کارها. شرکت های بالغ دیجیتالی با افزایش همکاری ها، ایجاد نوآوری ها در مقیاس بالا و از همه مهم تر ایجاد تغییر شکل نگرش خود، به پیروزیت های نو دست می یابند.

در ادامه او درباره انقلاب صنعتی چهارم و انجام سریع تر و بهتر کردن کارها پس از آن گفت: قدرت واقعی تحول دیجیتال در ایجاد یک نقشه راه ساختاری نهفته است که تغییرات را از سطح دارایی های فردی به کل سازمان توسعه دهد تا بستری برای نوآوری و همکاری ایجاد گردد و درنهایت اطمینان حاصل گردد که تحول دیجیتال فراتر از جایگزینی کارگران با تجهیزات مدرن است و در عوض نه تنها نیروی کار را تقویت می نماید بلکه سطوح همکاری بین انسان و ماشین را به شدت افزایش می دهد.

در ادامه او به حکمرانی دیجیتال به عنوان یک شبه پارادایم نوپدید در ادبیات مدیریت دولتی اشاره نمود: برای ایجاد پاسخگویی روشن در خصوص راهبردهای سازمان، خط مشی ها و استانداردهای دیجیتالی که سازمان بر آن تمرکز دارد، که اگر این چارچوب (منظور چارچوب حکمرانی دیجیتال) به شیوه ای مؤثر، طراحی و اجرا گردد، سبب ساده سازی جهت توسعه و تحول در سازمان می گردد و بعلاوه به کاهش اختلافات درون سازمانی در خصوص مالکیت کسب وکارها، نقش ها و مسئولیت های پس از اعمال تحول دیجیتال یاری می نماید. در غیر این صورت، موجب ایجاد هرج ومرجی در سازمان می گردد که بنده در تعبیر دیگری، آن را اخلال گری دیجیتال نام گذاری کردم.

عرب زاده یکتا از خردشهر گفت و فاصله ما با آنچه در جهان رخ داده است درنهایت باید نوآوری سرلوحه مأموریت سازمان ها باشد. اینکه متفاوت بیندیشیم و متفاوت عمل کنیم. باید در حوزه مردم، دولت و کسب وکارها متفاوت فکر کنیم.

فرصت های ناب در کسب وکارهای فناوری محور

بعد از آن مسعود ظهرابی درباره جایگاه فرصت های ناب و چابک در کسب وکارهای فناوری محور گفت: جهانی امروز جهانی سرویس محوری است و به تبعان جهانی مشتری محوری است؛ اما این سرویس ها کدام است و با چه کیفیتی به مشتری ارائه می گردد و سازمان ما با چه کیفتی به ذی نفع های درونی و مشتری های بیرون این سرویس را می دهد؟

ظهرابی ادامه داد: ارائه ارزش به مشتری نوعی سرویس است که به باید با کیفیت قابل قبول و ارزان باشد. سرویسID باید بدون ریسک به مشتری ارائه گردد. الآن وارد عصر تحول دیجیتال شده ایم. مرکز تمام استاندارهای مدیریت ارزش است که به مشتری ارائه می گردد. در داخل کشور با عارضه مدگرایی روبه رو هستیم. اسامی مختلف و مدل های مختلف در سازمان ها استفاده می گردد و الآن بلاک چین و رمزارز مد روز است. آنچه مهم است، وقتی در سازمان درباره سرویس صحبت می کنیم، سرویس احتیاج به مدیریت کردن دارد.

او ادامه داد: فناوری ها باید سبب گردد که مدیریت، پایداری بهتری روی منابع سازمان ها و بنگاه ها صورت گیرد.

ظهرابی در ادامه درباره چابک بودن سیستم گفت: چابک بودن نباید به ابزار تبدیل گردد و باید به نگرش تبدیل گردد؛ نه اینکه فرد را محدود به ابزار کند. در ارائه سرویس با کیفیت ابزار زده هستیم.

بعد از آن او به افراد و نیروی انسانی به عنوان سرمایه هر سازمانی تاکید نمود که نگاه سرویس و تفکر ناب را دنبال می نمایند. ارزش در مدل کسب وکار جایگاه ویژه ای دارد و یکی از چیزی که ارزش افزا است، تفکر سرویس گرایانه و چابک است. سرویس باید با کیفیت مناسب و ارزان و بدون تحمیل ریسک به مشتری باشد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 24 بهمن 1400 بروزرسانی: 24 بهمن 1400 گردآورنده: tatilatro.ir شناسه مطلب: 2023

به "فناوری های نوین باید در خدمت پایداری بنگاه ها باشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فناوری های نوین باید در خدمت پایداری بنگاه ها باشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید